Stavby a rekonstrukce

Využijte dlouholetých zkušeností firmy Kevex pro vaši novou stavbu či její rekonstrukci. Nabízíme veškeré zázemí pro úspěšné provedení jakékoli zakázky.

Stavební práce

Zajišťujeme stavby a rekonstrukce komunikací, parkovišť, parkovacích ploch, chodníků, veřejných prostranství, užitných ploch všech budov. Dále provádíme veškeré inženýrské sítě, stavby oplocení a opěrných zdí. Nabízíme Vám kompletní realizaci zakázky jakéhokoliv objemu na klíč, samozřejmě včetně odvodnění a např. veřejného osvětlení. Disponujeme vlastní technikou a vozovým parkem. Veškeré stavební práce vždy organizujeme takovým způsobem, aby vše bylo dokončeno kvalitně a v domluveném termínu.

 

Stavby/Rekonstrukce

 • Pozemni komunikace (silnice, místní komunikace, účelové komunikace)
 • Parkoviště (parkovací stání, odstavné plochy)
 • Venkovní plochy(komerční budovy, SVJ, bytové domy)
 • Chodníky a veřejná prostranství
 • Lesní, parkové, příjezdové a hřbitovní cesty
 • Vchody a vstupy do budov (bezbariérový přístup, rampy, schodiště, nájezdy, zábradlí)
 • Kanalizace
 • Vodovodní řády
 • Inženýrské sítě
 • Realizace oplocení
 • Opěrné zdi

 

Nejčastěji používané povrchy pro komunikace : zámková dlažba, žulová dlažba, zatravňovací dlažba, asfalty, beton, kámen, mlat.