Výběrová řízení

S úspěchem se účastníme výběrových řízení ve kterých se soustředíme na rekonstrukce a realizace parkovacích ploch a komunikací, demolice objektů ze všech materiálu a provádíme stavby či rekonstrukce venkovních zázemí budov včetně bezbariérových vstupů, dále oplocení, izolace a odkanalizování budov.

Reference zde: